Lesreglement

Het inschrijven voor de training kan via de website (vdvsport.nl) of via het inschrijfformulier welke beschikbaar is op de vereniging.

Betalingen:

De betalingen zullen door middel van een factuur gefactureerd worden bij aanvang van de eerste les.

Lesduur:

De lessen duren 60 minuten (tenzij anders vermeld). Serie van 5 of 10 lessen. Andere mogelijkheden alleen i.o.m. de trainer.

Lesindeling:

De indeling vindt plaats zo veel mogelijk plaats op basis van niveau, leeftijd en beschikbare dag en tijd. De trainingen vinden plaats op de maandag/dinsdagen-of donderdag avond.

Verzuim van cursist:

Indien u zelf verhinderd bent wordt deze les niet ingehaald. Wel bestaat er de mogelijkheid om eventueel bij een andere groep een keer in te vallen indien mogelijk.

Verzuim trainer:

Indien de trainer door omstandigheden niet kan lesgeven krijgen de leerlingen hier tijdig een persoonlijk bericht over. De trainer overlegt met de desbetreffende groep wanneer de les wordt ingehaald. Als de omstandigheden het toelaten kan het ook zo zijn dat de leraar een vervanger regelt.

Uitval door weersomstandigheden:

Als de trainer beslist de les niet door te laten gaan door weersomstandigheden zal de les ingehaald worden.

Aansprakelijkheid:

De trainer is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en diefstal of beschadiging van voorwerpen van de leerlingen.

Lidmaatschap:

U hoeft geen lid te worden/zijn van de club als u een introductiecursus wilt volgen. Wilt u (vervolg) lessen volgen dan is het verplicht lid te zijn/worden.

Materiaal:

• Bespannen rackets vanaf 15 euro
• Tennis en/of padelrackets,
• Ballen, grips, gripvergoten, dempers