Lesreglement

Het inschrijven voor de training kan alleen via de website (vdvsport.nl).

Betalingen:

De trainingen moeten worden betaald door het lesgeld te overmaken (tikkie/factuur) voor aanvang van de tweede les.

Lesduur:

De lessen duren 60 minuten (tenzij anders vermeld). Serie van 5/ 10  of 15 lessen. Andere mogelijkheden alleen i.o.m. de trainer. Bij een volledig lesuur (60 minuten) heeft de trainer 10 minuten om zich voor te bereiden op de andere groep. Bij 45 minuten is dit 5 minuten.

Lesindeling:

De indeling vindt plaats zo veel mogelijk plaats op basis van niveau, leeftijd en beschikbare dag en tijd. De trainingen vinden plaats op de maandag (na 30/10/23) of donderdag avond (start 7/9/2023). Nadat de groepen zijn ingedeeld wordt er een groepsapp gemaakt. Hierin komt de info die relevant is voor een goede voortgang mbt de trainingen.

Verzuim van cursist:

Indien u zelf verhinderd bent wordt deze les niet ingehaald. Wel bestaat er de mogelijkheid om eventueel bij een andere groep een keer in te vallen indien mogelijk.

Verzuim trainer:

Indien de trainer door omstandigheden niet kan lesgeven krijgen de leerlingen hier tijdig een persoonlijk bericht over. (groepsapp). De trainer overlegt met de desbetreffende groep wanneer de les wordt ingehaald. Als de omstandigheden het toelaten kan het ook zo zijn dat de leraar een vervanger regelt.

Uitval door weersomstandigheden:

Als de trainer beslist de les niet door te laten gaan door weersomstandigheden zal de les ingehaald worden.

Aansprakelijkheid:

De trainer is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en diefstal of beschadiging van voorwerpen van de leerlingen.

Lidmaatschap:

U hoeft geen lid te worden/zijn van de club als u een introductiecursus wilt volgen. Wilt u (vervolg) lessen volgen dan is het verplicht lid te zijn/worden.

EXTRA: naast het lesgeven verkopen we ook rackets, ballen ,gripjes etc maar ook bespannen we rackets:

• Bespannen rackets vanaf 15 euro
• Tennis en/of padelrackets,
• Ballen, grips, gripvergoten, dempers