Coaching

Coaches zijn opgeleid om goed te luisteren, te observeren en hun plan van aanpak af te stemmen op de individuele wensen van de coachee. Coaches zorgen ervoor dat de mensen zelf achter de antwoorden komen. Een coach geeft zelf geen oplossingen of antwoorden.Een coach stuurt zonder baas te spelen en ondersteunt om resultaten te bereiken en ontwikkeling te brengen in een groep of bij een individu

De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden.

Waar staat coaching voor?

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.

Wat zijn de kenmerken van een coach?

Om een coach te zijn dien je aan een aantal kenmerken te voldoen. Iemand die coacht is namelijk geen trainer of consultant. Een coach verricht echt een vak apart! Heeft volledig aandacht voor de coachee

Iemand die coacht is er voor de coachee en niet andersom. Coaches stellen de coachee centraal en houden hun eigen moeilijkheden buiten beeld.

  • Is objectief

Iemand die coacht geeft niet zijn eigen mening, mits de coachee daarom vraagt. Een coach adviseert vaak niet. Dit komt omdat iemand die coacht als doel heeft om de coachee tot eigen antwoorden te laten komen. Deze methode is het beste voor de coachee. De coachee verkrijgt hiermee optimale zelfinzicht en houdt geen rekening met wat de coach vindt. De oplossing komt dus volledig vanuit de coachee.

  • Is onbevooroordeeld

Iemand die coacht denkt niet in termen van goed of slecht. Het gaat enkel en alleen om de cliënt. Een goede coach zal nooit zeggen: ‘Dat moet je niet doen.’ Hij zal vragen: ‘Wat vind jij ervan?’ of ‘Werkt dit voor jou?

  • Is positief en ondersteunend

Een coach ondersteunt en toont begrip aan de cliënt. Deze twee aspecten zijn vaak de hoofdredenen dat iemand in nood de hulp van iemand die coacht inschakelt. Een coaching gesprek heeft namelijk een positieve invloed op de persoon in kwestie.

  • Stelt vragen die de coachee doen nadenken

Een coach stelt vragen die de hersenen van de coachee doen kraken. De juiste vragen stellen gaat niet alleen om goede vragen stellen, maar ook de goede vragen op het juiste moment stellen. Een coach vraagt door tot hij of zij bij de essentie van de cliënt komt. Vanuit deze kern begeleidt de coach verder. Om goed door te vragen moet een coach oprecht interesse hebben en een gezonde dosis van nieuwsgierigheid bezitten.

  • Heeft veel levenservaring en kan goed relativeren

Een coach moet niet alles wat de coachee heeft meegemaakt ook zelf hebben meegemaakt. Het gaat bij levenservaring erom dat de coach kan putten uit zijn eigen ervaring betreft uitdagingen, doelen bereiken, zelfmotivatie, relaties, verlies en loslaten. Dit maakt dat de coach ook beter kan relativeren.

  • Houdt de focus en structuur

Een gesprek mag niet alle kanten op gaan. Een coach moet het gesprek zodanig sturen dat de coachee tot de kern komt en tot oplossingen kan komen.

 

Je bent alleen in staat anderen te coachen, als je jezelf kan coachen (Johan Cruijff)